Göz Yorgunluğu (Astenopi)

Göz Yorgunluğu (Astenopi) Göz Yorgunluğu (Astenopi)

Göz Yorgunluğu (Astenopi)

Tıp dilinde astenopi olarak adlandırılan göz yorgunluğu, gözlerin yoğun kullanımı sonucu, kaşıntı, yanma, sulanma, gerginlik hissi, ışık hassasiyeti, kamaşma, bulanık görme, çift görme, göz kapaklarında ağırlık hissi, baş ve boyun ağrısı, odaklanma güçlüğü gibi semptomlarla ortaya çıkan bir durumdur. Öğlen ve akşam saatlerinde semptomlar daha belirgin hale gelir.

Okuma, araba sürme, dijital cihaz kullanma gibi faaliyetlerin uzun süreli ve aralıksız olarak yapılması, uygunsuz aydınlatma koşullarında bulunulması göz yorgunluğuna neden olabilmektedir. Hipermetropi, miyopi ve astigmatizma gibi kırma kusurları, yakın görme bozukluğu (presbiyopi), uygun olmayan gözlük kullanımı, kuru göz sendromu varlığında da göz yorgunluğu semptomları görülebilmektedir.

Göz yorgunluğunda göz muayenesi yapılarak kırma kusuru, kuru göz sendromu gibi altta yatan bir neden varsa tedavi edilir. Ancak tıbbi tedaviden çok yaşam tarzı değişiklikleri önerilmektedir.

Dijital göz yorgunluğunda ekran karşısında geçirilen zamanın kısaltılması, aralıklı çalışma, bol su tüketimi, nem düzeyinin arttırılması, göz kırpma sayısının arttırılması, kullanılan ekranın göz seviyesi altında tutulması, uygun aydınlatma koşullarının sağlanması koruyucu önlemlerdir.

Dinlendirici olarak kullanılan bir gözlük bulunmamaktadır. Gözlük kırma kusuru varlığında kullanılan yardımcı bir araçtır.

© 2024 © Tüm Hakları Saklıdır.