Türk Oftalmoloji Cemiyeti'nin kuruluş tarihi 16 Temmuz 1928'dir.

Dernek Hakkında

Türk Oftalmoloji Cemiyeti'nin kuruluş tarihi 16 Temmuz 1928'dir.

Kurucular

Sokrat Aleksiadis, Hakkı Hayri Ayrı, Fehmi Ayberk, Salih Sait Aytun, Ömer Kaşif Baştuğ, Şakir Ahmet Ediz, Niyazi Ismet Gözcü, Misakyan, Ahmet Münir, Eduvar Şahbaz, Emil Ş.Tahinci, İsak Naum, Kemal Tarkan, İsmet Uluğ.

Türk Oftalmoloji Cemiyeti'nin kuruluş tarihi 16 Temmuz 1928'dir.
Türk Oftalmoloji Cemiyeti'nin kuruluş tarihi 16 Temmuz 1928'dir.
Türk Oftalmoloji Cemiyeti'nin kuruluş tarihi 16 Temmuz 1928'dir.

15+

image

Farklı Noktada Eğitim Birimi

10+

image

Farklı Şehirde Şube

94+

image

Yıllık Deneyim ve Tecrübe

224+

image

Onursal Üye

100+

image

Uzman Doktorlar

1560+

image

Etkinlik ve Organizasyon

DERNEĞİN KURULUŞU VE GELİŞİMİ HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ

Türk Oftalmoloji Cemiyeti'nin kuruluş tarihi 16 Temmuz 1928'dir. II. Kanun 1929'da yayın hayatına başlayan Türk Oftalmoloji Gazetesi'nin "Gazetemizi Neşre Başlarken" adlı giriş yazısında şunlar ifade edilmektedir:

"Türk hekimliği tarihinde vaki bu iki hadise şüphesiz ilmi ve mübrem bir ihtiyaçdan doğdu. Şimdiye kadar dağınık bir aile efradı gibi idik. Bu yüzden her birimizin mesaisi kendisine münhasır kalıyordu. Kimse kimsenin ne tarzda çalıştığına vakıf olamıyordu. Diğer tıbbi cemiyetler ise ihtiyaçlarımızı tatmine kafi değildi. Zira şubemize münasebet ve alakaları tabiatıyle az olan meslektaşlarımız muvacehesinde, hususi mesaimiz layık olduğu alaka ile karşılanamıyordu.

Memleketimizde şimdiye kadar ne bir oftalmoloji cemiyeti ve ne de oftalmoloji gazetesi olmaması yüzünden milletler arasındaki oftalmoloji ceryanlarının daima haricinde kaldık. Nitekim 12 Temmuz 1927'de toplanan beynelminel oftalmoloji konferansına her millet davet edildiği halde, bizleri düşünen olmadı. Işte bütün bu hakikatler karşısında bir cemiyet kurmağa ve bugün elimizde bulunan şu gazeteyi neşretmeğe karar verdik."

TÜRK OFTALMOLOJİ CEMİYETİ UMUMİ NİZAMNÂMESİ

Cemiyetin kuruluşu

MADDE 1- 16 Temmuz 1928 tarihinde isimleri aşağıda yazılı göz hekimleri tarafından İstanbul'da ( Türk Oftalmoloji Cemiyeti ) ismîle bir Cemiyet kurulmuştur.

MADDE 2- Cemiyeti kuranlar alfabe harfleri sırasîle şunlardır: Aleksiyadis, Hakkı Hayrı, İsmet, Kâşif, Kemal, Misakyan, Münir Ahmet, Nahum, Niyazi İsmet, Nuri Fehmi, Salih Sait, Şakir Ahmet, Şehbaz, Şerafettin, Tahinci Beyler.

© 2024 © Tüm Hakları Saklıdır.