Gözde Yabancı Cisim Hissi

Gözde Yabancı Cisim Hissi Gözde Yabancı Cisim Hissi

Gözde Yabancı Cisim Hissi

Yabancı cisim hissi hemen her zaman göze kaçan yabancı cisimleri akla getirmelidir Bu durum  kornea enfeksiyonları, göz kuruluğu, alerjik göz hastalıklarında da benzer şekilde hissedilebilir. Ya­ban­cı ci­sim gö­z küresini de­le­cek ka­dar sert ve­ya hız­lı de­ğil­se ge­nel­lik­le ka­pak al­tın­da ve­ya göz yüzeyinde yerleşmiştir. Ka­pak al­tı­na sı­kı­şan ya­ban­cı ci­sim ti­pik ola­rak kırp­ma ile ar­tan bat­ma his­si­ne yo­la açar. Beraberinde su­lan­ma, ka­pa­ğın zor açıl­ma­sı, ışık hassasiyeti, göz kızarması izlenebilir. Göze giren yabancı cisim kaynak yapma, metal kesme gibi durumlar esnasında oluşmuşsa korneaya saplanma, enfeksiyon gelişmesi ve tam kat göz delinmesi riski nedeni ile mutlaka bir göz hekimine başvurulmalıdır.

© 2024 © Tüm Hakları Saklıdır.