Kırmızı Göz

Kırmızı Göz Kırmızı Göz

Kırmızı Göz

 

Kırmızı göz oldukça sık rastlanan ve pek çok farklı nedenle karşımıza çıkabilen bir durumdur. Kırmızı göz ile başlayan pek çok durum görme ve hatta göz kaybı ile sonuçlanabilen hastalıkların öncüsü olabilmektedir. Bu nedenle kırmızı gözlü bir hasta, olabildiğince ivedi bir şekilde göz doktoruna ulaşmalıdır.

 

Gözün pek çok tabakası (göz yüzeyi, retina, uvea, vb) ve bu tabakaların hastalıkları (konjonktivit, keratit, üveit, göz tansiyonu, vb) kırmızı göze neden olabilmektedir.

 

Göz yüzeyi hastalıklarından kırmızı göze en sık yol açan durumlar, göz yüzeyini oluşturan dokular olan göz kapakları, konjonktiva, kornea ve gözyaşı sisteminden kaynaklanır.

 

Dıştan içe değerlendirildiğinde aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 

Göz kapaklarına ait nedenler:

 • Göz kapağı şekil bozuklukları (gözkapağında içe dönme, göz kapağında dışa dönme, tam kapanamama, vb)
 • Göz kapağı enfeksiyonları (kirpik dibi iltihabı, arpacık, vb)

 

Konjonktivaya ait nedenler:

 • Yabancı cisimler
 • Konjonktivitler (alerjik, bakteriyel, viral vb)
 • Konjonktiva altına kanama (subkonjonktival kanama)

 

Korneaya ait nedenler:

 • Yabancı cisimler
 • Çizikler
 • Keratitler (korneada yaralar) (bakteriyel, viral, fungal vb)
 • Kuru göz

 

Gözyaşı sistemine ait nedenler:

 • Gözyaşı kanalı tıkanıklıkları
 • Gözyaşı kanalı enfeksiyonları

 

Kırmızı göz tablosu, ani gelişiyor ve giderek artıyorsa bu durum biraz daha fazla önem arz etmektedir. Bu tabloya ağrı eşlik etmesi, durumun ciddiyetinin daha fazla olduğunun bir göstergesidir. Kırmızı göz geliştiğinde, olabildiğince hızlı bir şekilde bir göz doktoru tarafından değerlendirilmeniz ve uygun tedaviyi almanız gereklidir. Kırmızı göz ile başlayan pek çok tablo görme ve hatta göz kaybı ile sonuçlanabilen durumların öncüsü olabilmektedir. Hatta kırmızı göz ile başvuran pek çok hastada romatizmal, hormonal ve dermatolojik hastalıklar başta olmak üzere başka hastalıklara da tanı konabilmektedir.

 

Özellikle kontakt lens kullanan hastalarda ortaya çıkan kırmızı göz daha da acil bir durumdur. Kontakt lens kullanıcısı kişi, gözde kızarıklık, ağrı yanma-batma geliştiğinde kontakt lenslerini çıkartıp kontakt lens kaplarına koyduktan sonra en hızlı şekilde göz doktoruna ulaşmalıdır. Göz doktorunuz sizi muayene ettikten sonra, gereğinde bu kontakt lens kaplarını olası bir enfeksiyon açısından mikrobiyolojik incelemeye gönderebilir.

 

Sonuç olarak kırmızı göz asla hafife alınmaması gereken bir durumdur. Göz doktoruna muayene olmak yerine, bir eczaneye gidip rastgele verilen ve uygun olmayan bir ilaç kullanmak durumunuzda yarar sağlamadığı gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

© 2024 © Tüm Hakları Saklıdır.